Krmiči holubů, nebo šedí panteři?

Naše videa

Za císaře pána

Ako sa varia halušky

Co vidím z okna ložnice

Dolina


Chvilka poezie

Štěstí, zdraví, dlouhá léta…

Úvodní stránka » Štěstí, zdraví, dlouhá léta…

Štěstí jako lék
Všichni tak nějak tušíme, že radost a štěstí prospívají našemu zdraví. Nyní však existuje experimentální důkaz, že tomu tak skutečně je. Budete-li se celou zimu radovat, nedostanete ani rýmu.

Dr. Sheldon Cohen z Pittsburghu vedl pokus, jehož se zúčastnilo 193 zdravých dospělých. Byli rozděleni do dvou skupin podle povahy. V jedné byli lidé s „pozitivním emočním stylem“, čili lidé veselí, energičtí, sebevědomí, kteří si z ničeho nic moc nedělají. V druhé pak lidé s „negativním emočním stylem“, čili nervózní, nešťastní, agresivní, smutní. Všichni pak dostali nosní kapky obsahující virovou nákazu chřipky nebo rýmy. Po zhruba týdnu byli dotázáni na příznaky a pocity a současně lékaři objektivně změřili jejich zdravotní stav.

Výsledek zřetelně potvrdil předpoklad, že šťastní lidé mají podstatně lépe fungující imunitní systém, onemocní méně snadno. Pokud už onemocní, vnímají nemoc jako méně závažnou. Ačkoli jejich objektivně zjištěné příznaky jsou stejné jako u druhé skupiny, oni je pociťují jako menší, méně nepříjemné a omezující. Prostě kdo si z ničeho nic nedělá, nedělá si nic ani z nemoci. Je to právě náš pocit štěstí, co brání nemocem. Potvrzuje to přesvědčení, že i nemoci těla často začínají v hlavě.

Muška jenom zlatá…

Co je to, co nás činí šťastnými? Jiný průzkum ukázal, že překvapivě nejšťastnější skupinou lidí jsou muži ve věku nad 65 let. Naopak nejméně šťastnou skupinou jsou muži ve věku 18 až 29 let. To je trochu zvláštní výsledek. Čím jsme starší, tím jsme šťastnější. Je to pravda? Možná to platí jen pro Ameriku.

Stejný výzkum říká, že šťastnější jsou ženatí než osamělí. Šťastnější jsou i věřící než bezvěrci. Šťastnější jsou vysokoškoláci než lidé bez vzdělání. A šťastnější jsou v průměru i obyvatelé jižních zemí než obyvatelé severu. Zajímavým výsledkem ovšem je, že mít děti má často negativní vliv na pocit štěstí, ačkoli to lidé obvykle interpretují opačně.

Co z toho vyplývá? Dodělejte si vysokou školu, ožeňte se a odstěhujte se k Jadranu. Možná by se taky dalo ušetřit za léky a očkovat proti nemocem jen ty trudnomyslné, veselí jsou imunní sami dost.

Komentáře

  1. Marta Kneiflova

    Jez dopolosyta pij dopolopita a cekaji te dlouha leta.

  2. ustinadlabem

    J a se dožiju ;84let

  3. Marto máš tam hrubku. Správně patří pyj do polopita. (Polopito je staročeský název pro dámskou „mušličku“.) Jinak sexem ku zdraví viz http://zdravi.idnes.cz/18-zdravotnich-duvodu-proc-se-venovat-sexu-fin-/sexualita.asp?c=A071008_114023_sexualita_bad