Krmiči holubů, nebo šedí panteři?

Naše videa

Za císaře pána

Ako sa varia halušky

Co vidím z okna ložnice

Dolina


Chvilka poezie

Štěstí je chtít, co máte

Úvodní stránka » Štěstí je chtít, co máte

Tohle je takové uklidňující téma pro ty s prázdnou kapsou.
Štěstí není mít, co chcete, ale chtít, co máte. Rabín Hyman Schachtel proslul svými citáty, z nichž tenhle je nejznámější. Zní to jako bonmot, ale je to pravda?

Studenti Texaské technické univerzity posloužili jako materiál k výzkumu, jaký je vztah mezi majetkem a pocitem štěstí. Dostali za úkol sepsat seznam věcí, po kterých touží – včetně aut, krásných domů, nábytku nebo třeba bot. Jiní byli dotázáni, které z těch věcí vlastní, a ty, po kterých jen touží, měli ocenit na stupnici od jedné do devíti podle síly té touhy. Dále měli ocenit míru své životní spokojenosti.

Vedoucí výzkumu Jeff Larsen shrnul výsledky výzkumu poněkud nesrozumitelně: „Množství věcí, které lidé mají, neodpovídá pocitu štěstí, vezmeme-li v úvahu míru, s jakou lidé chtějí právě to, co mají, získají to, co chtějí, nebo oboje. Naopak lidé, kteří jsou více než jiní spokojeni s tím, co mají, jsou většinou šťastnější. A to i pokud vezmeme v úvahu kolik věcí skutečně mají a kolik mají věcí z těch, které by mít chtěli.“

Studie také ukázala, že ti lidé, kteří tvrdí, že se uspokojí jen s nejkvalitnějšími výrobky, jsou obvykle málo šťastní.

Jasnější je shrnutí: „Prostě mít hromadu věcí není klíčem ke štěstí. Naše výsledky ukazují, že musíte oceňovat věci, které máte. Rovněž je třeba ovládat svou touhu po věcech, které nemáte, ale chtěli byste mít.“

Jak prosté. Rabín Schachtel měl samozřejmě pravdu. Ovšem ovládat touhu po věcech, které nemám a mít nemohu, je někdy zatraceně těžké.