Krmiči holubů, nebo šedí panteři?

Naše videa

Za císaře pána

Ako sa varia halušky

Co vidím z okna ložnice

Dolina


Chvilka poezie

Šlapací tříkolka

Home » Šlapací tříkolka

Průmysl velocipedů dosáhl dalšího pozuhodného výkonu. Tříkolka je kupředu poháněna šlapáním šestice mužů. Její pneumatiky jsou největší, jaké zatím svět viděl. Rychlost strojem dosažená je sice značná, avšak pro jeho konstruktéry je zklamáním.

Patrně USA kolem roku 1900.

Komentáře

  1. Dobrfd den, měla bych dotaz. Nikdy jsem netrpěla že1dnfdmi přeludy ani ničedm podobnfdm. 28. 10. jsem však šla do lesa spe1lit kcraibi po me9m nede1vno zemřele9m předteli kre1ledčkovi. V lese se mi ledbilo trojite9 rozcested. Jedine9 medsto, kam dopadalo světlo faplňku. Rozdělala jsem oheň. Zatedmco jsem pe1lila kcraibi, pře1la jsem si, ať mi de1 kre1ledk jasne9 znamened, že je v poře1dku a že se opět shlede1me. Uprostřed ohně jsem najednou uviděla jasne9 kulate9 zelene9 světlo. To vze1pěted vybouchlo. Byla to re1na, jako z děla. Skoro na minutu mi zalehly uši. Po tom, co vše bylo spe1leno a je1 poděkovala lesu za poskytnuted medsta, vydala jsem se směrem domů. Nasedla jsem do auta a vydala se na cestu. Protože všude bylo hodně sněhu, jela jsem velice pomalu. Bledžila jsem se k dobře osvětlene9 vesnici a najednou videdm na cestě bedlou myš. Přestože byla maličke1, jasně jsem viděla jejed pohled. Strhla jsem volant. Kamare1d vedle mě zpozorněl a podedval se na silnici. Opět jsem trhla volantem. Divil se tomu. Je1 mu však povedde1m:,,viděl jsi toho hada? Plazil se na silnici. On se tomu podivil a povedde1: ,,hadi se v takove9 zimě nevyskytujed na silnicedch, neboť by jim ztuhla krev a nemohli by se pohybovat. ,,A tu bedlou myš jsi viděl? odpovedde1m. ,, Bedlou myš? Ty se v předrodě skoro nevyskytujed. Byl z toho velice překvapen. A protože se to zde1lo nepravděpodobne9, otočili jsme auto a jeli se podedvat. Ani jeden jsme už nic neviděl

  2. Dlužno dodat, že pokud se zvfdšed cena věci, pak se zvfdšed statistika kre1dežed take9 dedky tomu, že hdonota ukradene9 věci překročed hranici pro zaevidove1ned policied, třebaže fyzickfd rozsah kre1dežed zůstane shodnfd. Ale předpokle1de1m, že autor me1 svůj model o tento faktor očištěnfd.Vyslovuji pochvalu autorovi studie i Liboru Duškovi. Takovfdchto vfdzkumů je u ne1s pohředchu me1lo.