Krmiči holubů, nebo šedí panteři?

Naše videa

Za císaře pána

Ako sa varia halušky

Co vidím z okna ložnice

Dolina


Chvilka poezie

Šedá hlava v oblacích

Home » Šedá hlava v oblacích

Starší piloti mají celkově lepší výsledky na leteckých simulátorech než piloti mladší. Věk a zkušenost pilota mají zásadní význam pro jeho výkon na simulátoru. Starší piloti sice začínají s horšími výsledky, ale vykazují podstatně menší pokles výkonu než piloti mladí, jejich celkové skóre je lepší a zdokonalují se rychleji než mladí. Alespoň to vyplývá ze studie, která vyšla nedávno v časopise Neurology. Tyto poznatky ukazují na velký význam předchozích zkušeností a odbornosti starších pracovníků a mají dopad i mimo oblast letectví. Vyplývá z nich totiž, že kompetenci starších zaměstnanců je třeba posuzovat objektivně. Tedy nikoli automaticky na základě věku. Je třeba vytvořit nové metody hodnocení, protože pevné věkové limity pro odchod do důchodu to nejsou. Tak jako tak nás celosvětové stárnutí rozvinutých zemí k tomu donutí.