Krmiči holubů, nebo šedí panteři?

Naše videa

Za císaře pána

Ako sa varia halušky

Co vidím z okna ložnice

Dolina


Chvilka poezie

Pomozte lékaři neškodit

Home » Pomozte lékaři neškodit

letadloZatímco žádný pořádný lék proti demenci a k potlačení kognitivních poruch se zatím farmaceutickému průmyslu zjevně nepodařilo vyrobit, ukazuje se, že se mu naopak podařilo vyrobit celou řadu léků, jež kognitivní poruchy a ztrátu paměti úspěšně vyvolávají.

Nové studie například ukazují, že za pouhé dva měsíce pravidelného užívání tzv. anticholinergik, případně za tři měsíce užívání léků se slabým anticholinergickým účinkem, si přivodíte příznaky mírné kognitivní poruchy, zejména v oblasti paměti. Jinak řečeno, dlouhodobým užíváním některých běžných léků přicházíte o své mentální schopnosti. O jaké léky se to jedná? Patří mezi ně léky volně prodejné i léky běžně předepisované proti nespavosti, proti zažívacím potížím, proti inkontinenci, ale i léky na hypertenzi nebo kardiovaskulární onemocnění. (Seznam léků najdete např. na těchto stránkách nebo zde, ale jedná se o seznam pro americký trh.) Jeden z autorů výzkumu, Dr. Noll Campbell z Univerzity v Indianě, k tomu poznamenal: “Milióny starých lidí po celém světě pojídají léta třeba prášky na spaní nebo nějaké léky na předpis, jež mohou mít škodlivý vliv na jejich rozhodovací schopnosti či paměť.” Nikdo jim neřekne, že si tím možná navozují jakýsi předstupeň demence. Jedná se ale vesměs o staré lidi, takže nikomu nepřijde divné, že rychleji ztrácejí své schopnosti. Jsou přece staří.

Dr. Malaz Boustani z Healthy Aging Brain Center (Centrum pro zdravé stárnutí mozku) říká: “Zatímco souvislost mezi anticholinergiky a kognitivními poruchami byla prokázána nejen našimi, ale i jinými výzkumy, kumulativní účinek anticholinergik byl překvapením.” Podle jeho názoru je nadějné, že chybí spojení mezi demencí a těmito léky. Čili si sice nic nepamatujete, ale Alzheimer to není. No aspoň že tak. Nyní se prý budou vědci snažit zjistit, zda takto získané poruchy jsou vratného charakteru.

Z podobného oboru je další zjištění, tentokrát lékařů z Francie. Vedoucí výzkumu dr. Francois Sztark, působící na Univerzitě v Bordeaux a v INSERM (Národní institut pro zdraví a zdravotnický výzkum), prezentoval v těchto dnech na kongresu Evropské anesteziologické společnosti (ESA) závěry výzkumu, jenž sledoval po řadu let 9294 Francouzů ve věku nad 65 let, kteří žili v komunitních centrech ve třech městech – v Bordeaux, v Dijonu a v Montpellier. Cílem bylo mj. zjistit souvislost mezi anestezií a demencí. Teď by asi měli zbystřit všichni, kdo se chystají na nějakou větší operaci.

Pooperační kognitivní dysfunkce (POCD) je spojována s demencí, jež se může vyvinout o několik let později. Tato dysfunkce je častou komplikací u starších pacientů po velkých chirurgických výkonech. Existují hypotézy, že souvislost mezi POCD a rozvojem demence je dána společným patologickým mechanismem peptidu amyloidu β. Některé experimentální studie naznačují, že určitá anestetika mohou podporovat zánět nervových tkání a tím vedou k POCD. Ale není zatím jisté, zda POCD může být předzvěstí demence.

V této nové studii vědci analyzovali riziko demence spojené s anestezií v rámci skupiny pacientů ve věku nad 65 let. Účastníci byli dotazováni na počátku léčby a následně 2, 4, 7 a 10 let poté. Pokaždé se podrobili i kompletnímu kognitivnímu testování v rámci screeningu demence. Průměrný věk účastníků byl 75 let a 62% byly ženy. Celkem u 632 (9%) účastníků se rozvinula demence v průběhu 10 let sledování, mezi nimi bylo 284 s pravděpodobnou a 228 s možnou Alzheimerovou demencí, zbývajících 120 mělo demenci jiného druhu. Z toho vědci vypočítali, že u pacientů, kteří se podrobili ve vyšším věku operaci s celkovou anestezií, byla o 35% větší pravděpodobnost, že se u nich v následujících letech objeví demence.

Dr. Sztark uzavírá: “Tyto výsledky ukazují na zvýšené riziko demence během několika let po celkové anestezii. Klíčové je rozpoznání kognitivní dysfunkce po operaci a měli bychom počítat s dlouhodobým sledováním těchto pacientů…”

Nevšiml jsem si, že by se tím u nás někdo masově zabýval. Mám nedávnou nahodilou zkušenost z lázní Poděbrady, kde jsem viděl bloudit po chodbách ubytovacího zařízení dezorientované pacienty po operacích srdce, kteří si pletli čísla pokojů, výtahů a pater, ale jako terapie jim byla nabízena masáž.

Napište komentář