Krmiči holubů, nebo šedí panteři?

Naše videa

Za císaře pána

Ako sa varia halušky

Co vidím z okna ložnice

Dolina


Chvilka poezie

Má vaše dítě potíže ve škole? Přečtěte si toto

Home » Má vaše dítě potíže ve škole? Přečtěte si toto

Pracovní neboli krátkodobá paměť je schopnost udržet v hlavě informaci a v duchu s ní pracovat. Používáte ji, když máte třeba sečíst dvě čísla, která slyšíte, aniž byste měli tužku a papír nebo kalkulačku. Děti ve škole ji potřebují neustále pro spoustu úkolů, třeba aby si zapamatovaly věty diktátu, než je napíší.

Tématem studie psycholožky Tracy Allowayové (Journal of Experimental Child Psychology) bylo sledování role pracovní paměti a IQ v učení, a to po dobu šesti let u průměrných zdravých dětí. Cílem bylo odhalit význam jednotlivých kognitivních schopností pro úspěšnost ve škole, což by dovolilo včasné odhalení potenciálních problémů dítěte a jejich individuální řešení. Děti se podrobily testům IQ a testům pracovní paměti ve věku 5 let a opakovaně v 11 letech, přičemž byla testována i jejich znalost čtení, psaní a počítání.

Studie ukázala, že úspěšnost dětí ve všech aspektech učení závisí právě na jejich krátkodobé paměti – bez ohledu na IQ. Klíčovým poznatkem tedy je, že tím, podle čeho můžeme spolehlivě předpovědět úspěch dítěte ve všech stupních formálního vzdělání, je právě krátkodobá paměť. Všeobecná inteligence, jež je obecně považována za předpoklad úspěchu ve škole, je naproti tomu velmi nespolehlivým ukazatelem.

Někteří psychologové se domnívají, že spojení mezi IQ a učením je nejsilnější v době, kdy se člověk učí nové věci, zatímco později je to hlavně otázka tréninku. Ovšem výsledky výzkumu ukazují, že určité kognitivní schopnosti přispívají k učení více než trénink.

Studie rovněž ukázala, že – na rozdíl od IQ – pracovní paměť nemá souvislost se vzděláním nebo socioekonomickým zázemím rodičů. Z toho vyplývá, že všechny děti bez ohledu na původ a zázemí mají stejnou možnost splnit školní požadavky, pokud je otestována jejich pracovní paměť a škola se zaměří na případné zjištěné problémy.

Pracovní paměť je relativně stabilní a má podstatné důsledky pro úspěch ve škole. Zlepšuje se sice s věkem, ale její relativní kapacita zůstává nezměněná. Z toho plyne, že když má dítě tuto kapacitu třeba desetiprocentní ve srovnání s vrstevníky, pravděpodobně bude mít tomu odpovídající výsledky po celou dobu školní docházky.

Dr. Tracy Allowayové se navíc podařilo prokázat, že lidé se skvělou pracovní pamětí mají také častěji skvělé zaměstnání, mají lepší partnerské vztahy a častěji žijí šťastnějším a bohatším životem. Naproti tomu lidé se špatnou pracovní pamětí mívají potíže v práci i v osobním životě a častěji se dostávají do konfliktu se zákonem. Dr. Allowayová dokonce tvrdí, že dobrá pracovní paměť funguje jako nárazník, který chrání naše mentální zdraví, a slouží nám i jako ochrana před depresí.

Tradiční hodnocení IQ jako předpokladu k úspěchu ve škole může být tedy zavádějící. Škola by se měla zaměřit na zjišťování pracovní paměti, jelikož je to nejlepší ukazatel, jaké problémy nebo úspěchy bude dítě ve škole mít. Místo toho učitelé hodnotí děti s nedostatkem pracovní paměti jako nepozorné nebo málo inteligentní. Přitom na rozdíl od IQ, s nímž si učitelé mohou poradit jen obtížně, je právě zlepšování pracovní paměti něco, s čím škola může poměrně dobře pracovat a omezit tak počet dětí, které nedokážou splnit školní požadavky a následky obvykle nesou celý život.

A pokud to naše škola zatím nedělá, nezbývá než aby rodiče opatřili trénink pracovní paměti svým dětem sami. Jedním řešením jsou specializované počítačové hry HAPPYneuron Brain Jogging.
Jsou sice určeny primárně starším lidem, ale trénink paměti prospěje i školním dětem, stejně jako trénování některých jiných funkcí (například logického myšlení).

Komentáře

  1. ANTONIN MATHEISL

    LEPE ZIVIT RODICE NEZ VESKERY ZLODEJE