Krmiči holubů, nebo šedí panteři?

Naše videa

Za císaře pána

Ako sa varia halušky

Co vidím z okna ložnice

Dolina


Chvilka poezie

Demokraté jsou ve skutečnosti magoři

Úvodní stránka » Demokraté jsou ve skutečnosti magoři

Ve Spojených státech zrovna vyšla kniha s názvem Liberální myšlení – psychologické příčiny politického šílenství. Jejím autorem je psychiatr dr. Lyle Rossiter. Tvrdí, že „moderní liberálové vytrvale podkopávají základní principy, na nichž stojí naše svobody, a to na základě neuvěřitelně iracionální víry a nadšení. Jako zlobivé a nevychované děti revoltují proti normální dospělé zodpovědnosti a dožadují se toho, aby se otcovská vláda starala o jejich potřeby od kolébky až do hrobu….“

„Sociolog, který chápe lidskou přirozenost, nemůže podceňovat – tak jako to dělají liberálové – životně důležitou roli volného výběru, dobrovolné spolupráce a morální integrity. Politický lídr, který chápe lidskou přirozenost, nemůže ignorovat individuální rozdíly v talentu, nasazení, osobním kouzlu a pracovní etice – a pak se snažit zavést ekonomickou a sociální rovnost ve společnosti – tak jako to dělají liberálové. A zákonodárce, který chápe lidskou přirozenost, nevytvoří legislativu, která příliš reguluje a příliš zdaňuje občany, ničí jejich charakter a redukuje je na chovance státu – tak jako to dělají liberálové.

Dr. Rossiter se domnívá, že liberální program parazituje na slabosti a mindrácích lidí, a to tak, že:
• vytváří a podporuje pocity lidí, že jsou oběťmi
• podporuje dětinské požadavky, nároky, kompenzace a zlozvyky
• posiluje primitivní pocity závisti
• odmítá svéprávnost jedince a podřizuje ho vůli vlády

„Když moderní liberální myšlení hořekuje nad imaginárními oběťmi, vzteká se nad imaginárními zloduchy a hlavně se snaží řídit životy lidí, kteří jsou zcela schopni řídit své životy sami, neuróza liberálního myšlení je trapně zřejmá.“

Autor dokonce tvrdí, že onen liberalismus, který předvádějí oba hlavní kandidáti na prezidenta z Demokratické strany, se dá vysvětlit jenom jako duševní porucha.

Vidíte, a já jsem si dodneška myslel, že je to naše bolševické dědictví, když si myslíme, že kdo má jiný názor než já, je úplný idiot zralý do léčebny a nepřítel lidstva. A vida, ona je to dobrá konzervativní tradice. Tak to už se na Václava Klause nezlobím.

Poznámka: Slovo „liberální“ má v americkém politickém kontextu jiný význam, než u nás, je více spojováno s levicí v podobě Demokratické strany.